مسابقه های مربوط در لیست زیر وجود دارد در صورتی که عدد 1 برابر لیست های برگزار کننده مسابقه وجود داشته باشد یک مسابقه در حال برگزاری هست با کلیک بر روی ان وانتخاب ان مسابقه میتوانید وارد مسابقه شوید.

با وارد کردن مشخصات اشتباه ای پی شما بلاک خواهد شد و کدملی وارد شده در لیست سیاه قرار میگیرد


نمایش همه آزمون‌ها
تعداد گروه‌ها: 5

Powered by Testa 3.4.4 : Online Test Management System